UWIERZ W SIEBIE


Idź do treści

Witamy na stronie projektu pt.:
"UWIERZ W SIEBIE"
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w terenu Gminy Wiejskiej Człuchów

Priorytet IX
"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Działanie 9.1
"Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Poddziałanie 9.1.2
"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA STRONĘ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
ZNAJDUJĄ SIĘ TAM WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI, PLANY ZAJĘĆ, SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORAZ DODATKOWE ZADANIA, TESTY, MATERIAŁY I WIELE INNYCH INFORMACJI

statystyka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | uws@ugczluchow.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego